ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. Загальнi положення

1.1. Це Положення визначає процедуру та періодичність розміщення на офіційному веб-сайті Бучацької міської ради (далі – веб-сайт) оперативної інформації для інформування населення про найважливіші події у суспільно-політичному, економічному, соціальному та історичному житті міста.

1.2. Офіційний веб-сайт міської ради – це сукупність програмних та апаратних засобів з визначеною адресою (https://buchachmiskrada.gov.ua) у інформаційній мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що є одним із офіційних джерел надання інформації з боку Бучацької міської ради та її виконавчого комітету.

1.3. Мета створення веб-сайту міської ради – розміщення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів про діяльність Бучацької міської ради та її виконавчих органів, міського голови, забезпечення громадян необхідною інформацією, взаємний обмін інформацією з органами державної влади України та іншими органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з діяльністю Бучацької міської ради, інформаційна взаємодія з організаціями світового товариства, громадськістю.

1.4. Сайт є власністю Бучацької міської ради.

1.5. Веб-сайт ведеться державною мовою.

2. Інформаційне наповнення

2.1. Інформаційні ресурси веб-сайту (далі Сайт) – результат сукупної діяльності Бучацької міської ради та її виконавчих органів.

2.2. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті Бучацької міської ради, повинна включати:

– найменування органу;

– інформацію про структуру та керівництво міської ради та виконавчого комітету;

– розпорядок роботи органу та години прийому керівництвом;

– план-схему громади (карту) та перелік населених пунктів що входять до її складу;

– історію міста і населених пунктів що входять до складу громади;

– інформацію про видатних мешканців громади;

– міський голова (повноваження, графік прийому, біографія);

– заступники міського голови (графік прийому, біографія);

– секретар ради (графік прийому, біографія);

– керуючий справами (секретар) виконкому (графік прийому, біографія);

– регламент Бучацької міської ради та виконкому;

– інформацію про депутатський корпус (графік прийому), відомості про депутатів міської ради, депутатські фракції, постійні комісії та будь-які комісії створені в межах міської ради та її виконавчого комітету;

– відомості про міський бюджет (рішення про міський бюджет, внесенні зміни до бюджету, звіти про виконання бюджету);

– проблеми та напрямки соціально-економічного розвитку міста;

– відомості про проведенні закупівлі товарів (робіт, послуг);

– регуляторна політика (регуляторні акти на обговоренні, діючі регуляторні акти, проекти регуляторних актів);

– нормативно-правові акти міської ради, виконавчого комітету (рішення сесій, рішення виконкому);

– проекти нормативно-правових актів (проекти рішень сесій, проекти рішень виконкому);

– новини та події, які відбуваються в громаді;

– оголошення;

– доступ до публічної інформації;

– очищення влади.

Додаткові рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті:

– за пропозиціями депутатів (якщо відповідна пропозиція набрала достатню кількість голосів);

– за пропозиціями керівників відділів;

– за пропозиціями виконавчого комітету міської ради.

Дані пропозиції повинні бути погоджені з головою міської ради чи його заступниками та подані в відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю, відповідно завізовані керівництвом. Начальник відділу має право додавати та змінювати рубрики офіційного веб-сайту Бучацької міської ради.

2.3. Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється з матеріалів, підготовлених секретарем ради, заступниками міського голови, відділами виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності Бучацької міської ради (текстова інформація подається в електронному вигляді в форматі RTF, DOC, DOCX, ODT, PDF, TXT, HTML, XML, графічна – JPEG, JPG, GIF, PNG, електронні таблиці – XLS, XLSX, ODF ).

2.4. Інформаційне наповнення та супроводження веб-сайту виконує відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю міської ради на підставі наданих матеріалів та інформації.

2.5. Заступники міського голови, секретарі ради і виконкому, начальники відділів міської ради, структурні підрозділи та відповідальні працівники міської ради забезпечують своєчасне надання матеріалів в відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю для наповнення рубрик офіційного веб-сайту міської ради:

1) якщо інформація об’ємна і потребує значних затрат часу на її внесення (можна подавати частинами, блоками) – за 2 дні до закінчення терміну оприлюднення, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

2) в інших випадках за день до закінчення терміну оприлюднення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2.6. Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством, а також реклами (за винятком соціальної), у тому числі політичної реклами.

2.7. Забороняється використовувати веб-сайт Бучацької міської ради в цілях, не пов’язаних із діяльністю Бучацької міської ради та її органів, з метою отримання прибутку.

2.8. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54 Конституції України, статей 472-555 Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права». Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту Бучацької міської ради для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

3. Організація робіт

3.1. Роботи з інформаційного наповнення та підтримки в актуальному стані наявних ресурсів Сайту – завдання всіх відділів та служб Бучацької міської ради та її виконавчого комітету.

3.2. Адміністратор Сайту – начальник відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю забезпечує:

– функціонування офіційного веб-сайту міської ради за адресою http://buchachmiskrada.gov.ua/ та захист розміщеної на веб-сайті інформації від несанкціонованої модифікації;

– реалізацію політики розмежування доступу;

– зміну дизайну та структури, розробку нових веб-сторінок;

– впровадження нових інформаційних технологій та програм з метою оптимізації структури Сайту та його наповнення, удосконалення інформаційного обслуговування громадян.

3.3. Редактори Сайту – працівники відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю здійснюють:

– поточну актуалізацію нормативних електронних документів (по мірі надходження їх електронних версій);

– моніторинг розміщення інформаційних матеріалів про діяльність Бучацької міської ради;

– розміщення на Сайті інформації, поданої Бучацькою міською радою та її виконавчим комітетом.

4. Права

4.1. Адміністратор Сайту, Редактори Сайту – працівники відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю мають право:

– отримувати необхідну для оприлюднення на Сайті інформацію про діяльність Бучацької міської ради, виконавчого комітету, міського голови;

– отримувати необхідну для оприлюднення на Сайті інформацію про події та заходи, які відбуваються в громаді;

– вносити пропозиції щодо оприлюднення у мережі Інтернет інформаційних матеріалів про діяльність Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, міського голови;

– вносити пропозиції щодо створення нових розділів і встановлення додаткових сервісів Сайту, а також вносити пропозиції стосовно оптимізації структури інформації і модернізації дизайну;

– здійснювати інвентаризацію інформаційних матеріалів на сайті та вилучати неактуальну інформацію у рубриках за погодженням із заступниками міської ради, керівниками відділів.

5 . Відповідальність

6.1. Відповідальність за функціонування Сайту покладається на Адміністратора Сайту.

6.2. Відповідальність за інформаційне наповнення в цілому покладається на заступників міського голови, секретаря ради і виконкому, начальників відділів міської ради, структурних підрозділів та працівники міської ради – тобто на розпорядників інформації поданої чи не поданої для оприлюднення.

6.3. Відповідальність за представлення на Сайт інформаційних ресурсів від відділів міської ради та її виконавчих органів, їх якість, достовірність наданої інформації, її своєчасну актуалізацію покладається на керівників відповідних відділів.

7. Контроль і звітність

7.1. Контроль за функціонуванням Сайту здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

8. Реорганізація та ліквідація

8.1. Офіційний веб-сайт Бучацької міської ради не підлягає ліквідації. При впровадженні нових технологій та нових вимог до дизайну та структури сайту можливе створення нової версії офіційного сайту міста.

8.2. Реорганізація веб-сайту здійснюється за дорученням міського голови, за пропозицією заступників міського голови, з обґрунтуванням необхідності внесення змін з подальшим візуванням міським головою.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.