Під час опалювального сезону в навчальних закладах з’являється висока ймовірність виникнення нещасних випадків, аварій, пожеж, вибухів, у тому числі під час експлуатації котелень, причинами яких є недотримання вимог безпеки з питань охорони праці.

Закликаємо відповідальних осіб навчальних і дошкільних закладів забезпечити дотримання цих вимог експлуатації котелень з метою попередження виробничого травматизму.

Зокрема, відповідальним за безпечну експлуатацію і технічний стан котлів призначається особа з числа фахівців підприємства, що має досвід роботи з експлуатації котлів, пройшла перевірку знань у встановленому порядку і що має відповідне посвідчення.

До обслуговування водогрійних і парових котлів допускаються особи віком від 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання за відповідною програмою, перевірку знань кваліфікаційною комісією і отримали посвідчення на право обслуговування котлів.

Необхідно пам’ятати, що при порушенні правил безпечної експлуатації водогрійних і парових котлів працівник може отримати термічні опіки, ураження електричним струмом, динамічним ударом при вибуху котла.

Повторна перевірка знань у працівників котельні проводиться кваліфікаційною комісією не рідше одного разу в рік, як правило, на початку опалювального сезону, а також:· при переобладнанні котлів на інший вид палива; при переході працівників на обслуговування котлів іншого типу.

Допуск оператора котельні до самостійного обслуговування котлів має оформлятися наказом. Схеми включення котлів мають бути вивішені на робочих місцях.

Працівники, що обслуговують котельні, повинні забезпечуватись спецодягом і спецвзуттям відповідно до діючого нормами: костюмом бавовняним; рукавицями комбінованими; окулярами захисними.

У котельні повинні бути вогнегасники; працівники, що обслуговують котельні, повинні вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння. Забороняється використовувати пожежний інвентар не за призначенням.

У котельні забороняється перебування особи, що не має стосунку до експлуатації котлів і устаткування котельні. У необхідних випадках сторонні можуть допускатися в котельню тільки з дозволу адміністрації й у супроводі її представника.

Котли і котельне устаткування повинні утримуватися в справному стані. Забороняється захаращувати приміщення котельні чи зберігати в ньому які-небудь матеріали чи предмети. Проходи в котельному приміщенні і виходи з нього повинні бути завжди вільні.

Не допускається розміщення баків з легкозаймистим рідким паливом, а також запасів подібних матеріалів у приміщенні, де встановлений котел.

Нагляд за технічним станом котлів у період експлуатації має проводитись щозмінно працівниками котельні із записом у змінному журналі; щодня особою, відповідальною за безпечну експлуатацію і технічний стан котлів; періодично не рідше одного разу в рік головним інженером підприємства.

Необхідно звернути увагу на вимоги безпеки перед початком роботи: одягти передбачений нормами спецодяг; перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння, ознайомитися із записами у змінному журналі і перевірити справність котлів, що обслуговуються, і належного до них устаткування, а також справність аварійного освітлення, телефонного зв’язку (чи звукової сигналізації) для виклику в екстрених випадках представників адміністрації і зв’язку котельні з місцями споживання пари; прийом і здача зміни оформляється в змінному журналі за підписами відповідальних на зміні осіб. Записи в журналі щодня перевіряє особа, відповідальна за безпечну експлуатацію котлів. Не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварії в котельні.

Перед розпалюванням котла варто перевірити: справність топки і газоходів, запірних і регулюючих пристроїв;  справність контрольно-вимірювальних приладів, живильних пристроїв, вентиляторів, а також наявність природної тяги; справність устаткування для спалювання газоподібного палива; рівень води в котлі, герметичність фланців, запірної арматури, люків; відсутність заглушок на продувних, спускних і живильних паропроводах, мазутопроводах, газопроводах, а також до і після запобіжного клапана; відсутність у топці і газоходах сторонніх предметів.

Забороняється пуск в роботу котлів з несправними: арматурою, живильними приладами, засобами автоматики, засобами протиаварійного захисту і сигналізації.

Безпосередньо перед розпалюванням котла повинна бути зроблена вентиляція топки і газоходів протягом 10-15 хв.

Розпалювання котлів здійснюється тільки при наявності розпорядження, записаного в змінному журналі відповідальним за безпечну експлуатацію котлів.  Час початку розпалювання і пуску котла в роботу повинне фіксуватися в змінному журналі.  Режим розпалювання котлів має відповідати вимогам документації заводу-виготовлювача.

Під час чергування працівники котельні повинні стежити за справністю котла і всього устаткування котельні та строго дотримуватись встановленого режиму роботи котла.

Несправності устаткування, що виявляються в процесі роботи, повинні фіксуватися в змінному журналі. Працівники повинні вживати негайних заходів до усунення несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо несправності усунути власними силами неможливо, то необхідно повідомити про це особі, відповідальній за безпечну експлуатацію котлів, і вжити заходів зупинки роботи котла.

При роботі котла не рідше одного разу в зміну варто здійснювати перевірку: справності дії манометрів за допомогою триходових кранів чи їхніх запірних вентилів, що замінюють; водовказівних приладів (продувкою);справності дії запобіжних клапанів (продувкою); справності живильних насосів, шляхом короткочасного пуску кожного з них у роботу.

Періодична продувка котла повинна провадитися в присутності особи, відповідальної за безпечну експлуатацію котлів. До продувки необхідно переконатися в справності водовказівних приладів, живильних пристроїв, наявності води в живильних баках.

Під час продувки необхідно вести спостереження за рівнем води в котлі і не допускати його зниження. Час початку і закінчення продувки котла варто записувати в змінний журнал.

Працівники котельні під час чергування не повинні відволікатися від виконання своїх обов’язків. Забороняється під час роботи котлів замикати двері для виходу з котельного приміщення. Роботи усередині топок і газоходів котла можуть виконуватися тільки при температурі не вище 60°С за нарядом-допуском на роботи підвищеної небезпеки.

Перебування самого працівника усередині котла чи газоходу при температурі 50-60°С без перерви не повинне перевищувати 20 хв. Необхідні заходи безпеки при проведенні таких робіт обумовлюються в наряді-допуску.

Перед закриттям люків і лазів необхідно перевірити відсутність усередині котла людей, сторонніх предметів, а також наявність і справність пристроїв, встановлених усередині котла.

При зупинці котлів на тривалий час улітку чи по закінченні опалювального сезону їх очищають від сажі і накипу, заливають цілком водою і відключають від водопровідної системи. При зупинці в холодний час котлів, встановлених у неопалюваних приміщеннях, їх також очищають від сажі, накипу з наступним промиванням і гідроіспитом і обов’язково спускають воду з котла-водонагрівача, насоса і трубопроводів.

В аварійних ситуаціях робота котла повинна бути негайно зупинена.

При аварійній зупинці котла необхідно: припинити подачу палива і повітря, різко послабити тягу; після припинення горіння в топці відкрити на якийсь час димову заслінку; відключити котел від головного паропроводу; випустити пару через підняті запобіжні клапани чи аварійний вихлопний вентиль.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ підживлювати котел водою, якщо він розпечений вище припустимої температури, щоб уникнути вибуху.

При зупинці котла через загоряння сажі чи часток палива в газоходах, чи пароперегрівнику економайзері негайно припинити подачу палива і повітря в топку, припинити тягу, зупинити димососи і вентилятори і цілком перекрити повітряні і газові заслінки.

Якщо можливо, заповнити газохід паром і після припинення горіння провентилювати топку.

У випадку виникнення в котельні пожежі працівники повинні негайно викликати пожежну охорону і вжити заходів до гасіння, не припиняючи спостереження за котлами. Якщо пожежа загрожує котлам і неможливо швидко її згасити, необхідно зупинити котли в аварійному порядку. Евакуювати в безпечне місце персонал, надати необхідну медичну допомогу потерпілим. Викликати швидку допомогу.

Доповісти про те, що трапилося, керівнику.

Після закінчення роботи в котельні варто прибрати робоче місце.  Здати чергування відповідальному по зміні з записом у змінному журналі про всі зафіксовані недоліки, несправності, вказівки, розпорядження керівництва. Зупинка котла (за винятком аварійної) провадиться за письмовим наказом особи, відповідальної за безпечну експлуатацію котла, про що робиться запис у змінному журналі.  У випадку зупинки котла працівники котельні не мають права залишати своє робоче місце до повного припинення горіння в топці котла, видалення з нього залишків палива і зниження тиску до нуля, за винятком котлів, що не мають цегельної кладки. У таких котлах зниження тиску до нуля після видалення палива з топки не обов’язково, якщо котельня буде закрита на замок.

Постійний контроль з боку адміністрації навчальних закладів за дотриманням працівниками вимог нормативних актів з питань охорони праці дозволить запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням у навчальних закладах, збереже життя і здоров’я працівників у процесі виробничої діяльності.

М. Лизуник, страховий експерт з охорони праці Бучацького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь