Бучацька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

В И М О Г И
до кандидатів на заміщення вакантної посади
директора Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2


Директором Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 може бути особа:
 є громадянином України;
 вільно володіє державною мовою;
 має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років ;
 організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 має навики роботи з комп’ютерною технікою;
 успішно пройшла конкурс.

Не може обіймати посаду директора Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 особа, яка:
• є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
• має судимість за вчинення злочину;
• позбавлена права обіймати відповідну посаду;
• за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
• за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
• підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.


Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невідємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
– довідку про відсутність судимості;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
– програму розвитку закладу, в якій повинні бути чітко відображені заходи, які будуть проводитьсь претендентом в кандидати на посаду керівника для вирішення наявних у закладі освіти проблем, забезпечення фінансово-господарської стійкості та підвищення ефективності його діяльності;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Кандидат може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Документи приймаються протягом 25 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Для довідок та подання документів для участі в конкурсі за заміщення вакантної посади звертатися у відділ освіти Бучацької міської ради, за адресою: майдан Волі, 1, м.Бучач Тернопільської обл., 48400, тел. 2-16-93.


_________________________________________Перелік питань для конкурсу на заміщення вакантної посади
директора Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

1. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України /ст. 1,2/.
3. Форма правління в Україні /ст. 5/.
4. Визнання найвищої соціальної цінності України /ст. 3/.
5. Найважливіші функції держави /ст. 17/.
6. Державні символи України /ст. 20/.
7. Конституційні права людини і громадянина /ст. 32-59/.
8. Обов’язки громадянина України /ст. 65-68/.
9. Повноваження Верховної Ради України /ст. 85/.
10. Повноваження Президента України /ст. 106/.
11. Склад Кабінету Міністрів України /ст.114/.
12. Повноваження Кабінету Міністрів України /ст. 116,117/.
13.Основні засади судочинства в Україні /ст.129/.
14. Органи місцевого самоврядування в Україні /ст.140-146/.
15.Повноваження територіальних громад за Конституцією України /ст. 143/.

2.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів /ст. 1/.
2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» /ст. 3/.
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.ст. 4, 5/.
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції /ст.11/.
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції /ст. 12/.
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції /ст. 14/.
7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб /ст.ст. 25,27/.
8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів /ст. 28/.
9. Вимоги до поведінки осіб /ст. 37/.
10. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення /ст. 65/.

3. Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень в галузі загальної середньої освіти

Закон України «Про освіту»
1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
2. Що включає право на освіту?
3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?
4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?
5. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?
6. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?
7. Що забезпечується особам з порушенням слуху?
8. Що створюються особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?
9. Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?
10. Що є метою дошкільної освіти?
11. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку?
12. Що є метою повної загальної середньої освіти?
13. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
14. Як правило зі скільки років здобувається початкова освіта?
15. За чим може організовуватися на рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес?
16. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?
17. Шляхом чого оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?
18. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
19. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?
20. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?
21. Що є опорним закладом?
22. Ким затверджується положення про опорний заклад освіти?
23. Що є метою позашкільної освіти?
24. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?
25. Що є метою вищої освіти?
26. На основі чого здобувається вища освіта?
27. На що спрямована освіта дорослих?
28. Що забезпечує держава для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти?
29. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?
30. Що за потреби утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами?
31. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?
32. Що є психолого-педагогічним супроводом?
33. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?
34. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?
35. В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?
36. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
37. Що визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти?
38. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
39. Яку автономію гарантує закладів освіти держава?
40. Чим визначається система управління закладами освіти?
41. Ким здійснюється управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу?
42. Що має право створювати засновник?
43. За що несе відповідальність керівник закладу освіти?
44. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
45. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
46. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
47. Що є громадським самоврядування в закладі освіти?
48. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
49. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування?
50. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
51. Чому сприяє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
52. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?
53. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?
54. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти
відокремлені від церкви (релігійних організацій)?
55. Хто не мають права втручатися в освітню діяльність закладів освіти?
56. Що забороняється створювати у закладах освіти?
57. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?
58. Що є основою для розроблення освітньої програми?
59. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
60. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні
кваліфікації?
61. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…
62. Коли отримують відповідний документ про освіту?
63. Ким видаються документи про освіту?
64. Що є академічною доброчесністю?
65. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є….
66. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
67. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
68. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання?
69. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету?
70. Який може бути моніторинг якості освіти?
71. Ким проводиться внутрішній моніторинг?
72. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
73. Підставою для чого може бути рішення атестаційної комісії?
74. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?
75. Хто є учасником освітнього процесу?
76. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
77. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
80. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
81. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науково- педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?
82. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання?
83. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?
84. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?
85. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники?
86. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?
87. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?
88. Що включає робочий час педагогічного працівника?
89. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників?
90. Що є метою проведення інституційного аудиту?
91. З якою метою діє освітній омбудсмен?
92. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?
93. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти?
94. На яких правах закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти належить майно?

Закон України «Про повну загальну середню освіту».

1. Які засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні визначає Закон України «Про загальну середню освіту»?
2. Що забезпечується громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань.
3. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти?
4. Вимогам яких стандартів загальної середньої освіти має відповідати здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
5. На кого покладається відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми?
6. Що є заклад загальної середньої освіти?
7. За умови наявності чого заклад освіти провадить освітню діяльність на певному рівні загальної середньої освіти?
8. На підставі чого діє заклад загальної середньої освіти?
9. Що можуть створювати у своєму складі заклади загальної середньої освіти?
10. На яких засадах заклад загальної середньої освіти для здійснення статутної діяльності може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи?
11. До складу чого може входити заклад загальної середньої освіти?
12. Який статус може входити заклад загальної середньої освіти?
13. Які з перелічених закладів забезпечують здобуття загальної середньої освіти?
14. Як, як правило, функціонують ліцеї?
15. Який заклад загальної середньої освіти має статус комунального?
16. Хто приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності?
17. Хто може бути засновником закладу загальної середньої освіти?
18. З урахуванням чого створюються заклади загальної середньої освіти?
19. Що має забезпечити засновник здобувачам освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
20. За якими формами навчання здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?
21. Кому надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном?
22. Якою має бути наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти?
23. За якими формами навчання проводяться заняття у класі, у яких кількість учнів становить менше п’яти?
24. Ким встановлюється порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів?
25. Ким визначається порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти?
26. Що є освітньою програмою?
27. Ким схвалюється освітня програма?
28. Що має передбачати кожна освітня програма?
29. Що складає та затверджує на основі освітньої програми заклад освіти?
30. У межах якого часу встановлюються закладом загальної середньої освіти структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу?
45. Що забороняється у закладах загальної середньої освіти?
46. Хто є учасниками освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти?
50. Які медичні працівники здійснюють медичне обслуговування учнів (вихованців) закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
51. З якою періодичністю заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
52. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно- гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм?
53. На кого покладається контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців)?
54. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення встановлюються для учнів (вихованців)?
55. Який рівень професійної підготовки повинна мати особа, яка претендує бути педагогічним працівником?
56. Скільки годин включає педагогічне навантаження вчителя протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку?
57. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
58. У яких випадках допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
59. Ким призначається на посаду та звільняється з посади керівник закладу загальної середньої освіти?
60. В якому випадку керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на два роки?
61. На підставі чого розробляє та затверджує Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти засновник?
62. Скільки строків підряд одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти?
63. В якому закладі загальної середньої освіти після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника?
64. Ким призначаються на посади та звільняються з посад заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти?
65. Що надається педагогічному працівнику – призовнику, який має вищу педагогічну освіту і основним місцем роботи якого є заклад загальної середньої освіти?
66. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
67. Що може бути присвоєно педагогічному працівнику за результатами атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти?
68. Чим визначаються права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти?
69. Ким здійснюється навчально-методичне забезпечення реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти?
70. Яка посада вводиться до штату закладу освіти для забезпечення досягнення особами з особливими освітніми потребами результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти?
71. Ким здійснюється управління системою загальної середньої освіти?
72. Які документи видає заклад загальної середньої освіти?
73. Хто здійснює керівництво закладом загальної середньої освіти?
74. В яких закладах освіти створюється педагогічна рада?
75. Хто має право брати участь у засіданнях педагогічної ради?
76. Яким органом є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти?
77. Що може функціонувати у закладах загальної середньої освіти?
78. За рахунок яких коштів фінансуються утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?
79. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти?
80. Що включає матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти?
81. Чим визначаються вимоги до матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?
82. На підставі чого затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?
83. Якому співробітництву сприяє держава у системі загальної середньої освіти?

Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.
1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
2. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?
3. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти?
4. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)?
5. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
6. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?
7. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…
8. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?
9. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?
10. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
11. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?
12. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
13. Що передбачає реформування педагогіки загальної середньої освіти?
14. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційні заходи,
психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?
15. Що матиме право розробляти школа у рамках реформування системи управління загальною середньою освітою?
16. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
17. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної
середньої освіти?
18. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?

Зразок ситуаційного завдання

Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора.

Що має зробити керівник закладу?

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь