Відділ юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради (далі – відділ) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є виконавчим органом Бучацької міської ради. Основною метою діяльності відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із штатним розписом Бучацької міської ради у відділі передбачено 5 (п’ять) посад, із них:

начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу;

завідувач сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу;

головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу 2 (дві) штатні одиниці;

головний спеціаліст – юрисконсульт сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу.

Працівники відділу проводять роботу із надання консультацій і роз’яснень з правових питань громадянам за їх усними та письмовими зверненнями, розглядають звернення установ, підприємств, організацій та надають правову допомогу виконавчим органам Бучацької міської ради, а також здійснюють претензійно-позовну роботу, представляючи інтереси Бучацької міської ради у судах всіх інстанції.

За 2021 рік працівниками відділу надано понад 1000 відповідей на заяви, звернення та запити громадян, установ, підприємств та організацій.

Спеціалістами відділу у 2021 році здійснювалась розробка нормативно-правових актів та погодження усіх проєктів рішень розроблених іншими виконавчими органами міської ради.

Начальник відділу у звітному періоді була секретарем конкурсної комісії Бучацької міської ради та секретарем органу опіки і піклування Бучацької міської ради (у звітному 2021 році відбулося 8 засідань органу опіки і піклування Бучацької міської ради, за результатами яких було розроблено висновки про доцільність призначення опікунами громадян, які в подальшому було подано на затвердження до виконавчого комітету Бучацької міської ради та передано до Бучацького районного суду Тернопільської області), окрім цього начальник відділу та завідувач сектору приймали участь у пленарних засіданнях сесій та виконавчого комітету Бучацької міської ради.

Працівники відділу приймали участь у підготовці та укладенні договорів (контрактів), надавали правову оцінку їх проєктам, сприяли своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, ухвалами, окремими ухвалами судів, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.

За 2021 р. фахівцями відділу було підготовлено 44 листи-пропозиції та направлено на адреси громадян, щодо необхідності укладення договорів оренди за результатами яких було поновлено та укладено договори оренди земельних ділянок .

На головного спеціаліста – юрисконсульта відділу юридичного забезпечення та персоналу покладено обов’язки секретаря адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бучацької міської ради.

За звітний період в 2021 р. адміністративною комісією було розглянуто 185 протоколів про адміністративні правопорушення за результатами розгляду яких прийнято рішення в межах чинного законодавства.

За звітний період 2021 року працівники відділу представляли інтереси Бучацької міської ради у 93 судових справах, відкритих у звітному періоді та розпочатих у попередні періоди, у тому числі в судах апеляційної та касаційної інстанції. Матеріали кожної судової справи ретельно аналізуються, вивчаються правові позиції суду та сторін у справі, готуються відповідні письмові пояснення, відзиви, заперечення, скарги які долучаються до матеріалів справ. За 2021 рік сектором з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу (далі – сектором) підготовлено 398 проєктів розпоряджень з кадрових питань.

Сектором проводилась робота щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. Конкурс на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування проводиться відповідно до «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

Сектором розроблено переліки питань для перевірки знання законодавства та екзаменаційні білети для кандидатів на вакантні посади. У 2021 році проведено 25 засідань конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. На головного спеціаліста – юрисконсульта сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу покладено обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання корупції, яка здійснює організацію та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційних правопорушень, якою надано понад 100 консультацій з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. На виконання Закону України «Про запобігання корупції» працівниками сектору організовано та проведено спеціальну перевірку стосовно трьох посадових осіб місцевого самоврядування Бучацької міської ради, посади яких відносяться до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

У 2021 році в Бучацькій міській раді проведено перевірку щодо 40 осіб, які претендували на зайняття вакантних посади, відповідно до ЗУ «Про очищення влади». Окрім цього, працівники відділу входять до складу численних комісій, створених у міській раді її виконавчих органах та беруть участь у їх роботі, а також проходили навчання з цифрової грамотності та підвищення кваліфікації, про що отримали відповідні сертифікати.

В 2022 році відділ юридичного забезпечення та персоналу Бучацької міської ради продовжуватиме забезпечувати організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства міською радою, виконавчим комітетом, а також їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Залишити відповідь