ПОЛОЖЕНЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ » ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН БУЧАЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян Бучацької міської ради (далі – Сектор) утворений рішенням Бучацької міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування” та є виконавчим органом Бучацької міської ради.

1.2. Основною метою діяльності сектору є забезпечення реалізації на території Бучацької міської ради державної політики у сфері цивільного захисту, мобілізаційної роботи, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, своєчасного реагування на них та ліквідації їх наслідків, а також виконання завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування у сфері реєстрації місця проживання громадян.

1.3. Сектор є підзвітним і підконтрольним Бучацькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про оборону України», Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови Тернопільської облдержадміністрації, рішеннями Бучацької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. З питань організації та проведення заходів у сфері цивільного захисту сектор керується актами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.5. Положення про сектор та зміни до нього затверджуються рішенням Бучацької міської ради, а посадові інструкції працівників Сектору – міським головою.

1.6. Загальна чисельність працівників сектору затверджуються рішенням міської ради.

1.7. Працівники Сектору є посадовими особами місцевого самоврядування. Призначення на посаду та звільнення з посади завідувача та працівників сектору, здійснюється розпорядженням міського голови у встановленому законодавством порядку.

1.8. Сектор не є юридичною особою. Має штамп реєстрації місця проживання особи, штамп зняття з реєстрації місця проживання особи, штамп реєстрації вхідної кореспонденції та печатку “Для довідок”.

1.9. Сектор є розпорядником публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації сектором повноважень, передбачених законодавчими актами, або забезпечення його діяльності, та яка знаходиться у володінні сектору, та є відповідальним за наповнення баз даних Бучацької міської ради, її виконкому, за напрямками роботи сектору, у тому числі відкритих даних.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1.Основними завданнями Сектору є:

2.1.1. Реалізація на території Бучацької міської ради державної політики у сфері цивільного захисту, мобілізаційної роботи, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, своєчасного реагування на них та ліквідації їх наслідків, а також виконання завдань і функцій, покладених на органи місцевого самоврядування у сфері реєстрації місця проживання громадян.

2.1.2. Забезпечення створення і сталого функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

2.1.3. Розроблення і реалізація заходів підвищення готовності сил цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.1.4. Координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту та управління підпорядкованими силами цивільного захисту.

2.1.5. Визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

2.1.6. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та баз даних.

2.1.7. Організація підготовки і перепідготовки кадрів органів управління та сил цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

2.1.8. Інформування міського голови про стан цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи на території територіальної громади та виконання заходів щодо їх покращення.

2.1.9. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, контроль за їх здійсненням на території територіальної громади.

2.1.10. Забезпечення виконання військового обов’язку громадянами України на території територіальної громади.

2.1.11. Ведення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання.

2.1.12. Організація спільно з Бучацьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки призову громадян на військову службу, проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.

2.1.13. Планування, організація і забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території населених пунктів міської ради.

2.1.14. Підготовка проектів рішень Бучацької міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції сектору.

2.1.15. Виконання заходів дотримання режиму роботи з документами яким надано гриф обмеження доступу «Для службового користування».

2.1.16. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання, на засадах:

– дотримання законодавства з питань здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання та законодавства у сфері захисту персональних даних;

– взаємодії між реєстрами територіальних громад інших адміністративно-територіальних одиниць та Єдиним демографічним реєстром.

2.1.17. Формування та ведення Реєстру територіальної громади у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2.1.18. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2.1.19. Передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

2.2. Відповідно до покладених завдань, основними функціями сектору є:

2.2.1. З питань цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків:

2.2.1.1. Здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка ЄДС ЦЗ).

2.2.1.2. Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради.

2.2.1.3. Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту Ланки ЄДС ЦЗ до дій за призначенням.

2.2.1.4. Розроблення та подання на затвердження планів діяльності Ланки ЄДС ЦЗ, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням.

2.2.1.5. Розроблення проектів місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації.

2.2.1.6. Організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику.

2.2.1.7. Забезпечення створення і належного функціонування місцевої системи оповіщення цивільного захисту.

2.2.1.8. Забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній формі для осіб з вадами зору та слуху.

2.2.1.9. Здійснення методичного керівництва щодо утворення та функціонування формувань цивільного захисту, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням.

2.2.1.10. Забезпечення готовності органів з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей.

2.2.1.11. Організація та забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб міської ради та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

2.2.1.12. Координація діяльності консультаційного пункту міської ради.

2.2.1.13. Здійснення заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.1.14. Визначення потреби та організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

2.2.1.15. Організація та здійснення заходів з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.2.1.16. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

2.2.1.17. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття.

2.2.1.18. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

2.2.1.19. Організація обліку об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно-небезпечних об’єктів, що знаходяться на території міської ради.

2.2.1.20. Організація заходів з покращення пожежної безпеки на території міської ради.

2.2.1.21. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.

2.2.1.22. Забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання комунальній власності.

2.2.1.23. Забезпечення підготовки розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами (за потреби), а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів на території ради.

2.2.1.24. Забезпечення підготовки розпорядчих документів щодо переведення Ланки ЄДС ЦЗ у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення.

2.2.1.25. Забезпечення інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

2.2.1.26. Забезпечення створення комісій з визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок надзвичайної ситуації, забезпечення складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації.

2.2.1.27. Забезпечення організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.

2.2.1.28. Сектор бере участь в:

– організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, проведенні відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

– організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

– організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

– організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації.

2.2.1.29. У режимі надзвичайного стану – виконання завдань відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

2.2.1.30. Здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені законодавством.

2.2.2. З питань мобілізаційної роботи:

2.2.2.1. Організовує виконання заходів щодо забезпечення мобілізаційної роботи на території територіальної громади;

2.2.2.2. Організовує виконання виконкомом Бучацької міської ради нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.2.3. Розробляє та подає керівництву Бучацької міської ради проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.2.4. Організовує інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.2.5. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення відповідного управління, чи території територіальної громади на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

2.2.2.6. Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів, організовує і координує розроблення проектів мобілізаційного плану на особливий період, програм мобілізаційної підготовки громади, здійснює методологічне, методичне забезпечення цієї роботи і вживає заходи щодо забезпечення їх виконання.

2.2.2.7. Подає пропозиції керівництву Бучацької міської ради щодо участі в організації управління в особливий період.

2.2.2.8. Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки.

2.2.2.9. Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям громади, а також організовує їх доведення до виконавців.

2.2.2.10. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями громади, а також вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів), подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій.

2.2.2.11. Подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях.

2.2.2.12. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у державній та комунальній власності і передані до сфери його управління, які залучаються ним до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

2.2.2.13. Бере участь у визначенні потреби у постачанні матеріально-технічних ресурсів.

2.2.2.14. Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

2.2.2.15. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування громади в умовах особливого періоду.

2.2.2.16. Організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

2.2.2.17. Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу на території територіальної громади.

2.2.2.18. Забезпечує подання обласним органам державної влади інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.

2.2.2.19. Готує і доводить іншим виконавчим органам Бучацької міської ради, суб’єктам господарювання вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2.2.20. Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів на території Бучацької ради, у тому числі шляхом проведення навчань.

2.2.2.21. Забезпечує додержання режиму роботи з документами для службового користування під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та інших заходів.

2.2.2.22. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності на території територіальної громади, та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

2.2.2.23. Контролює розробку і здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення громади в особливий період.

2.2.2.24. Забезпечує дотримання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями громади.

2.2.2.25. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.

2.2.3. З питань реєстрації громадян:

2.2.3.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади.

2.2.3.2. Реєстрація місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Бучацької міської ради.

2.2.3.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Бучацької міської ради .

2.2.3.4. Передача інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

2.2.3.5. Внесення в установленому законом порядку відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру.

2.2.3.6. Оформлення і видача довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб.

2.2.3.7. Оформлення і видача довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання, дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами.

2.2.3.8. Надсилання повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно – територіальній одиниці.

2.2.3.9. Передача протягом семи календарних днів інформації про реєстрацію /зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування на паперовому та електронному носії за встановленими формами до підключення до Єдиного державного демографічного реєстру.

2.2.3.10. Подання щомісяця до 5 числа на паперовому та електронному носіях відомостей до відділу ведення Державного реєстру виборців Чортківської РДА, Бучацького районного сектору УДМС та Головного управління статистики в Тернопільській області.

2.2.4. Готує проекти рішень Бучацької міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції сектору.

2.2.5 Здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.

2.2.6. Забезпечує доступ до публічної інформації (у тому числі й у формі відкритих даних), розпорядником якої він є, а також своєчасне надання такої інформації, її достовірність і повноту.

2.2.7. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції сектору, відповідно до норм чинного законодавства України.

2.2.8. Виконує й інші функції, визначені чинним законодавством, рішеннями Бучацької міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови, та іншими дорученнями, наданими керівництвом міської ради.

ІІІ. ПРАВА СЕКТОРУ

Сектор має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Залучати фахівців міської ради, органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Бучацької міської ради, (за погодженням радою з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції сектору.

3.3. Залучати до проведення заходів, пов’язаних із забезпеченням запобігання виникненню та у разі виникнення надзвичайних ситуацій, органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, сили і засоби підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території територіальної громади.

3.4. Брати участь у комплексних перевірках стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки підприємств, установ та організацій усіх форм власності, готовності до дій у надзвичайних ситуаціях їх органів управління, сили і засоби із залучення, у встановленому законодавством порядку, спеціалістів відповідних контролюючих органів, розташованих на території територіальної громади. За результатами перевірок складати довідки та вносити відповідні пропозиції.

3.5. Проводити у порядку, встановленому законодавством, перевірки стану створення, збереження та обґрунтованості витрачання фінансових резервів та матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території Бучацької територіальної громади. За результатами перевірок складати довідки та вносити відповідні пропозиції.

3.6. Давати рекомендації підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, які розташовані на території територіальної громади, щодо заміщення посад працівників у сфері цивільного захисту.

3.7. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бучацької міської ради та її виконавчих органів у сфері цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації громадян.

3.8. Перевіряти і визначати ефективність здійснення виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.9. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

3.10. Звертатися, у встановленому порядку, з поданням до міського голови про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, захисту населення і територій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.11. Брати участь у роботі сесій Бучацької міської ради, у засіданнях виконкому Бучацької міської ради, у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами та міським головою.

3.12. Організовувати проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що належать до компетенції сектору.

3.14. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

3.15. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

3.16. В межах своєї компетенції представляти раду в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, установах і організаціях.

3.17.Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в межах своїх повноважень.

3.18. Відповідно до основних завдань, напрямків діяльності та функцій сектор може мати й інші права.

ІV. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою з дотриманням вимог законодавства України про працю та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Начальник сектору в діяльності підконтрольний та підзвітний міському голові, оперативно підпорядкований заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

4.2. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має освіту, не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою.

4.3. Завідувач сектору:

4.3.1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.

4.3.2. Розробляє посадові інструкції працівників сектору.

4.3.3. Розподіляє обов’язки між працівниками сектору відповідно до затверджених посадових інструкцій, поточних питань, розгляд яких покладається на сектор, та з урахуванням завантаженості кожного працівника сектору, координує їх роботу.

4.3.4. Здійснює підготовку проєктів поточних та перспективних планів роботи сектору.

4.3.5. Розробляє проєкти рішень сесій та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції сектору.

4.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису сектору та внесення змін до нього.

4.3.7. Звітує перед виконавчим комітетом та міським головою про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

4.3.8. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд сектором пропозицій, звернень, інформації, що надходять до міської ради з питань, що належать до повноважень сектору, готує відповідні матеріали та подає їх на розгляд міському голові.

4.3.9. За дорученням керівництва представляє міську раду у відповідних органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до повноважень сектору.

4.3.10. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни. Порушує питання перед міським головою щодо застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників сектору в разі неналежного виконання ними посадових обов’язків.

4.3.11. Здійснює контроль за веденням діловодства та збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

4.3.12. Підписує та візує документи в межах компетенції сектору.

4.3.13. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація та ліквідація сектору здійснюється за рішенням Бучацької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Бучацької міської ради.

 

Секретар міської ради                                                 Анатолій ЧУК

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.